Kalp Bloğu (AV Blok)

Kalp Bloğu Nedir?

Kalp bloğu, kalbin kulakçıkları ve karıncıkları arasındaki ilişkinin etkilenmesi, hafif veya ciddi şekilde bozulması anlamına gelir. AV blok olarak da adlandırılır. Birinci, ikinci ve üçüncü derece bloklar vardır. Kalpte blok EKG veya ritim holter ile teşhis edilir. 1. derece kalp bloğu daha hafif bir blok türüdür ve kulakçıklar ile karıncıklar arasındaki iletim süresi uzamıştır. Genellikle fazla şikayete neden olmaz. 2. ve 3. derece kalp bloklarında ise her kulakçık atımını bir karıncık atımı takip etmez. Şikayete neden olabilirler. İleri derece bloklar acil tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilir.

AV blok dışında SA blok denilen bir durum da vardır. SA blokta kalpte ilk uyarının çıktığı yerden kulakçığa yayılım ile ilgili bir sorun vardır. Sinoatriyal blok olarak da adlandırılır. Sinoatriyal blok bazen ciddi kalp duraklamalarına neden olabilir. Normal bir kalbin nasıl çalıştığını anlamak için bu videoya izleyebilirsiniz.

Kalp Bloğu
Kalp Bloğu

Kalpte bloklar ve neden olduğu şikayetler hakkında bir video hazırlamak istedim. Aşağıda izleyebilirsiniz.

Kalpte Blok Neden Olur?

Kalp bloğu veya AV blok, kalp içindeki elektriksel sistemde bir iletim kusuru olduğunda ortaya çıkar. Normalde her kulakçık atımını bir karıncık atımı takip eder. AV blokta bu durum bozulur. Nedenleri genellikle şunlardır;

 • İleti sisteminin dejenerasyonu
 • Kardiyak müdahaleler veya ameliyatlardan sonra
 • İlaçların etkisi
 • Nadiren aort kapağı enfeksiyonları

olarak sıralanabilir. Nadiren, insanlar bu bloğa doğuştan sahip olabilirler.

Kalp Bloğu Belirtileri Nelerdir?

Belirtiler kişinin sahip olduğu blok tipine bağlıdır. 3 tip kalp bloğu (AV blok) vardır:

Birinci Derece Kalp Bloğu

1. derece kalp bloğu en hafif blok türüdür. Genellikle hiçbir belirti görülmez. Nadiren şikayetlere neden olur.

İkinci Derece Kalp Bloğu

2. derece kalp bloğu birinci dereceden daha ciddidir. iki alt tipi vardır. Tip 1 ve Tip 2. Tip 2 daha ciddidir. İkinci derece bloğu olan kişilerde aşağıdaki belirtiler görülebilir;

 • Bayılma, baş dönmesi, bayılacakmış gibi hissetme
 • Yorgun hissetme
 • Zor nefes alma
 • Göğüs ağrısı

Bazen şikayet yaratmayabilir. 

Üçüncü Derece Kalp Bloğu

3. derece kalp bloğu, AV bloğun en ciddi tipidir. Üçüncü derece kalp bloğu olan çoğu kişide şikayetler ortaya çıkar. İkinci derece ile aynı şikayetlere neden olabilir, ancak daha şiddetli olma eğilimindedir. Üçüncü derece kalp bloğu hayatı tehdit edici olabilir.

Kalp Bloğu Tedavisi?

Kalp bloğu tedavisi, bloğun derecesine bağlıdır:

 • Birinci derece kalp bloğu olan çoğu kişinin tedaviye ihtiyacı yoktur.
 • İkinci derece tip 1 bloğu olan bazı kişilerde pil gerekebilir.
 • İkinci derece tip 2 ve üçüncü derece kalp bloğu olan çoğu kişi (doğuştan bir blok olmadığı sürece) kalp piline ihtiyaç duyar.
Sol dal bloğu ve 1. derece Kalp bloğu örnek EKG
Sol dal bloğu ve 1. derece Kalp bloğu örnek EKG

Referans: Atrioventricular Block

Güncelleme: 9 Mart 2024

Yazıyı Paylaş

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
VK
Telegram

Yazar

Picture of Prof. Dr. Taylan Akgün
Prof. Dr. Taylan Akgün

Kalp ritim bozukluklarının tanı ve tedavisi (ablasyon), kalp pili işlemleri konusunda uzmanlaşmış bir kardiyoloji uzmanıdır.
İstanbul ilinde çalışmaktadır.

Diğer İçerikler