Ablasyon Nedir?

Ablasyon Nedir?

Ablasyon, kardiyak aritmiler olarak da bilinen anormal kalp ritimlerini tedavi etmek için kullanılan minimal invaziv bir prosedürdür. Çeşitli kalp ritmi bozukluklarına neden olabilen düzensiz elektrik sinyallerini düzeltmek için kateter adı verilen ince, esnek bir tüpün kalbe dikkatlice yerleştirilmesini içerir.

Ablasyon, kalpteki anormal elektrik sinyallerinin üretilmesinden veya iletilmesinden sorumlu belirli alanları hedef alır. Kateter aracılığıyla hassas bir şekilde enerji verilerek, hedeflenen bu alanlar ya yok edilir ya da değiştirilerek kalbin normal ritmi geri kazandırılır. Bu prosedür yalnızca aritmilerle ilişkili semptomları gidermekle kalmaz, aynı zamanda hastaların genel yaşam kalitesini de iyileştirir.

Ablasyonunun başarısı, kalp ritim bozukluklarının teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmış bir elektrofizyolog tarafından titiz bir şekilde planlanması ve uygulanmasında yatmaktadır. Prosedür boyunca elektrofizyolog, kalp içindeki anormal elektrik sinyallerini doğru bir şekilde bulmak ve hedeflemek için gelişmiş görüntüleme ve haritalama teknolojilerini kullanır.

Bu videoda ablasyon işlemi ile ilgili temel bilgileri vermeye çalıştım.

Ablasyon Kimler için Uygundur?

Ablasyon, günlük yaşamlarını önemli ölçüde etkileyen tekrarlayan aritmi atakları yaşayan hastalar için önerilir. Uzun süreli rahatlama sağlayarak ve antiaritmik ilaçlara olan bağımlılığı azaltarak ilaç tedavisine alternatif veya yardımcı olarak hizmet eder. Ablasyon tedavisi özellikle atriyal fibrilasyon, atriyal flutter, supraventriküler taşikardi ve ventriküler taşikardi gibi hemen hemen tüm aritmi türlerine sahip hastalar için faydalıdır.

İlaçlar bazı aritmileri etkili bir şekilde kontrol edebilirken, semptomları yönetmede veya gelecekteki atakları önlemede her zaman yeterli olmayabilir. Ablasyon, aritminin altında yatan nedeni doğrudan ele alarak daha kesin bir çözüm sunar. Anormal elektriksel yolları ortadan kaldırarak, hastalar semptomlarda önemli bir azalma, kalp fonksiyonlarında iyileşme ve inme riskinde veya tedavi edilmemiş aritmilerle ilişkili diğer komplikasyonlarda azalma yaşayabilir.

Ablasyon Nasıl Yapılır?

Ablasyon, kalp içindeki anormal elektrik sinyallerini doğru bir şekilde tanımlamak ve hedeflemek için tasarlanmış bir dizi adımı içerir. Prosedür tipik olarak en son görüntüleme ve haritalama teknolojileriyle donatılmış özel bir elektrofizyoloji laboratuvarında ve bir elektrofizyoloğun rehberliğinde gerçekleştirilir.

İşlemden önce hastaya rahatlamasına yardımcı olmak için genellikle bir sakinleştirici verilir. Daha sonra kateterin yerleştirileceği, genellikle kasık bölgesinde bulunan giriş bölgesini uyuşturmak için lokal anestezi uygulanır. Bazı durumlarda, gerekirse genel anestezi de kullanılabilir.

Elektrofizyolog bir kateteri bir kan damarından dikkatlice geçirerek ve kalbin içine doğru ilerleterek başlar. Bu, elektrofizyoloğun kateterin konumunu görselleştirmesini sağlayan gerçek zamanlı bir X-ışını görüntüleme tekniği olan floroskopi rehberliğinde veya 3 boyutlu haritalama sistemleri ile yapılır. Kateter kalbe girdikten sonra elektrofizyolog, kalbin elektrik sisteminin ayrıntılı bir haritasını oluşturmak için gelişmiş haritalama teknolojilerini kullanır. Bu harita, aritmiye neden olan anormal elektrik sinyallerinin kesin konumlarının belirlenmesine yardımcı olur.

Anormal bölgeler belirlendikten sonra, elektrofizyolog bu belirli yerlere radyofrekans (sıcak) veya kriyotermal (soğuk) enerji gibi enerji vermek için ablasyon kateterini kullanır. Enerji, aritmiden sorumlu anormal dokuyu yok eder veya değiştirerek kalbin normal elektrik iletim yollarını eski haline getirir.

Sıcak ablasyon, ucunda 4 veya 8 milimetrelik metal kısım bulunan kateterler yardımıyla ritim bozukluğuna neden olan kalp dokusunun 35 ile 50 watt arasında radyofrekans enerjisi uygulanarak yakılmasıdır. Kalp dokusu ısıtılarak yakılır ve o bölgede ritim bozukluğu oluşamaz.

Soğuk ablasyon, ritim bozukluğuna neden olan kalp dokusunun fokal kriyo ile -30 ile -80 derece arasında veya kriyo balon ile sabit -80 derecede soğutulması ve dondurulmasıdır. Bu sayede hasarlı bölge işlevini kaybeder ve ritim bozukluğu orada oluşamaz.

Elektrofizyolog, istenen sonuca ulaşıldığından emin olmak için prosedür boyunca hastanın kalp ritmini dikkatle izler. Ablasyon tamamlandıktan sonra kateter çıkarılır ve kanamayı önlemek için yerleştirme bölgesine basınç uygulanır. Hasta daha sonra izleme ve gözlem için bir iyileşme alanına transfer edilir. Çoğu durumda, hastalar genel durumlarına ve elektrofizyoloğun değerlendirmesine bağlı olarak aynı gün veya ertesi gün taburcu edilir.

Ablasyon Faydaları Nelerdir?

Ablasyon, kardiyak aritmileri olan hastalar için çeşitli avantajlar sunmaktadır. En önemli avantajlardan biri, aritmi semptomlarından uzun süreli kurtulma potansiyelidir. Aritminin altında yatan nedeni ele alarak, Kateter Ablasyonu tek başına ilaçlara kıyasla daha kesin bir çözüm sağlayabilir. Bu prosedür hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir ve tekrarlayan atakların yükü olmadan düzenli aktivitelere katılmalarına olanak tanır.

Ablasyonunun bir diğer faydası da antiaritmik ilaçların kullanımındaki potansiyel azalmadır. İlaçlar bazı aritmileri etkili bir şekilde kontrol edebilirken, yan etkilere veya diğer ilaçlarla etkileşime neden olabilirler. Ritim bozukluğunun Ablasyon ile başarılı bir şekilde tedavi edilmesiyle, hastalar uzun süreli ilaç kullanımı ihtiyacını azaltabilir veya hatta ortadan kaldırabilir.

Ablasyon Riskleri Nelerdir?

Sayısız faydasına rağmen, Ablasyon genellikle düşük olmakla birlikte bazı riskler taşır. En yaygın risk, kateterin yerleştirildiği bölgede kanama veya enfeksiyon gibi küçük komplikasyonların gelişmesidir. Bu komplikasyonlar genellikle uygun bakım ve izleme ile yönetilebilir. Nadir durumlarda, damarlarda veya ileti sisteminin normal bileşenlerinde hasar gibi daha ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Ancak elektrofizyoloğun uzmanlığı ve işlem sırasında gelişmiş görüntüleme teknolojilerinin kullanılmasıyla bu riskler en aza indirilir.

Ablasyon Prosedürüne Hazırlanma?

Ablasyon prosedürü uygulanmadan önce hastalar tipik olarak bir elektrofizyolog tarafından kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirme, hastanın genel sağlığını ve aritmilerinin boyutunu değerlendirmek için ayrıntılı bir tıbbi geçmiş incelemesi, fizik muayene ve çeşitli tanısal testleri içerir. Bu testler arasında elektrokardiyogram (EKG), ekokardiyogram, stres testi ve kardiyak MRI yer alabilir.

Prosedüre hazırlanırken, sağlık ekibi sorunsuz ve başarılı bir deneyim sağlamak için özel talimatlar verecektir. Bu, işlemden önce belirli bir süre aç kalmayı, belirli ilaçları geçici olarak durdurmayı ve hastaneye veya kliniğe ulaşımın ayarlanmasını içerebilir. Başarılı bir prosedür şansını optimize etmek ve olası riskleri en aza indirmek için bu talimatları yakından takip etmek önemlidir.

Hastalar ayrıca anestezi veya kontrast maddelere karşı herhangi bir alerjileri veya önceki istenmeyen reaksiyonları hakkında sağlık ekibini bilgilendirmelidir. Bazıları prosedüre müdahale edebileceğinden veya komplikasyon riskini artırabileceğinden, alınan tüm ilaçların, takviyelerin ve bitkisel ilaçların açıklanması önemlidir.

Ablasyon Sonrası İyileşme ve Bakım?

Ablasyon prosedüründen sonra hastalar tipik olarak birkaç saat boyunca bir iyileşme alanında izlenir. Kalp atış hızı ve tansiyon gibi hayati belirtiler yakından izlenir. Sağlık ekibi, fiziksel aktivite veya ilaçlarla ilgili herhangi bir kısıtlama da dahil olmak üzere işlem sonrası bakım hakkında talimatlar verecektir. İyileşme sürecini optimize etmek ve komplikasyon riskini azaltmak için bu talimatlara uymak önemlidir.

Bazı yaygın işlem sonrası deneyimler arasında kateter yerleştirme bölgesinde hafif rahatsızlık veya ağrı, morarma veya az miktarda kanama yer alır. Bu semptomlar birkaç gün içinde düzelmelidir ve sağlık ekibinin yönlendirdiği şekilde ağrı kesici ilaçlar alınabilir. Enfeksiyonu önlemek için yerleştirme bölgesini temiz ve kuru tutmak çok önemlidir.
Hastalar ayrıca işlemi takip eden birkaç gün boyunca hafif yorgunluk veya halsizlik yaşayabilir. Bu normaldir ve vücut iyileştikçe kademeli olarak iyileşmelidir. İlk iyileşme döneminde dinlenmek ve ağırdan almak, sağlık ekibi tarafından tavsiye edildiği şekilde düzenli aktivitelere kademeli olarak devam etmek önemlidir.

İlerlemeyi izlemek ve prosedürün başarısını değerlendirmek için takip randevuları planlanacaktır. Bu randevular, kalbin ritmini ve ablasyonun etkinliğini değerlendirmek için elektrokardiyogram veya Holter izleme gibi ek testleri içerebilir.

Ablasyonunun Başarı Oranları ve Uzun Vadeli Sonuçları

Kateter Ablasyonu çeşitli aritmilerin tedavisinde mükemmel başarı oranları göstermiştir. Başarı oranı, aritminin türü ve şiddeti, elektrofizyoloğun beceri ve deneyimi ve hastanın genel sağlık durumu gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. Çalışmalar Ablasyonunun hastaların çoğunda aritmi semptomlarını başarılı bir şekilde ortadan kaldırabildiğini veya önemli ölçüde azaltabildiğini göstermiştir.

Ablasyonunun uzun vadeli sonuçları genellikle olumludur ve aritmi nüksü riski düşüktür. Bununla birlikte, bireysel sonuçların değişebileceğini ve bazı hastaların normal bir kalp ritmini sürdürmek için ek prosedürlere veya devam eden ilaç yönetimine ihtiyaç duyabileceğini unutmamak önemlidir. Elektrofizyolog ile düzenli takip randevuları, prosedürün uzun vadeli başarısını izlemek ve tedavi planında gerekli ayarlamaları yapmak için çok önemlidir.

Sonuç: Ablasyonu Sizin İçin Uygun mu?

Kateter Ablasyonu, kardiyak aritmilerden muzdarip hastalar için oldukça etkili bir tedavi seçeneğidir. Altta yatan elektriksel anormallikleri hedef alıp düzelterek, bu minimal invaziv prosedür aritmi semptomlarından uzun süreli rahatlama sağlayabilir ve genel yaşam kalitesini artırabilir.

Tekrarlayan aritmi atakları yaşıyorsanız kateter ablasyonu sizin için uygun bir seçenek olabilir. Birçok aritmi türünde artık ilk seçenek tedavi olarak ablasyon önerilmektedir. Özel durumunuzu değerlendirebilecek ve Kateter Ablasyonunun doğru hareket tarzı olup olmadığını belirleyebilecek bir elektrofizyoloğa danışın.

Ablasyon ile ilgili sıkça sorulan sorular

Ablasyon ile Tedavi Edilen Ritim Bozuklukları Nelerdir?

Ablasyon ile tedavi edilen ritim bozuklukları aşağıdaki gibidir:

 • Tüm SVT türleri (supraventriküler taşikardi)
 • Aksesuar yollar (WPW, vb)
 • Atriyal fibrilasyon
 • Atriyal flutter
 • Ventriküler ya da atriyal erken vurular (VES, AES)
 • Ventriküler taşikardi (VT)
 • Ventriküler fibrilasyon
 • Refleks senkop adı verilen kalp duraklamaları.

Ablasyon Kaç Saat Sürer?

Bazı ritim bozukluklarının ablasyonu 20-25 dakika sürerken, bazıları birkaç saat sürebilir. Ablasyon süresini belirleyen faktörler;

 • Ritim bozukluğunun türü
 • Ritim bozukluğuna neden olan hasta bölgenin büyüklüğü
 • Ablasyon yapılacak bölgenin kalbin kolay ulaşılabilir bir bölümünden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ve kalpteki önemli yapılara yakın olup olmadığıdır

Hastalardaki ritim bozuklukları aynı olsa bile işlem sürelerinde bu saydığım nedenlerle farklılıklar olabilir.

Ablasyonda Ağrı Olur mu?

SVT, WPW veya AT (atriyal taşikardi) için ablasyon yapılıyorsa hasta uyutulmaz. İşlem lokal anestezi ve hafif sedasyon ile gerçekleştirilir. Çok az ağrı hissedilir veya hiç hissedilmez. Eğer ağrı hissedilmesi muhtemel bir yerde ablasyon yapılıyorsa ağrı kesici özelliği olan anestezik ilaçlar kullanılabilir.
Atriyal fibrilasyon ve VT (ventriküler taşikardi) genellikle hasta uyutularak veya derin sedasyon altında yapılır. Bu sayede işlem sırasında ağrı hissedilmez. Ablasyondan sonra ilk birkaç gün ağrı hissedebilirsiniz, bu da ağrı kesicilerle kontrol edilir.

Ablasyondan Sonra Ritim Bozukluğu Tekrarlar mı?

SVT’lerde tekrarlama oranı %1’den azdır. Atriyal fibrilasyonda ise ilk yıl %10-15’tir ancak yıllar içinde tekrarlama riski artar. Bunun nedeni SVT’lerin küçük, nokta benzeri bir alandan kaynaklanması, atriyal fibrilasyonun ise teorik olarak kulakçıkların (atriyum) herhangi bir yerinden kaynaklanabilmesidir. Yakılan bölgelerin dışındaki alanlar da ritim bozukluklarına neden olabilir.

Ablasyon Kesin Çözüm müdür?

Başarı oranı aritminin türüne bağlı olarak değişir. SVT’lerin çoğunda başarı oranı %99’dur. Hastalığınız ortadan kalkar. Atriyal fibrilasyonda ise 1. yılda başarı oranı %85-90’dır. Zaman geçtikçe AF’nin tekrarlama riski artar. Ventriküler aritmilerde tekrarlama oranı çarpıntının yerine göre değişir. Bazılarında %95 başarı oranı varken, bazılarında %80 başarı oranı vardır.

Ablasyon Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Ablasyon sonrası yaşam tarzınıza dikkat etmeniz önemlidir.

 • Alkol alıyorsanız bırakmalısınız
 • Sigarayı bırakmalısınız
 • Düzenli egzersiz yapmalısınız
 • Eğer kilo probleminiz varsa, bunu çözmelisiniz
 • Yüksek tansiyon ve diyabet gibi eşlik eden hastalıklarınız varsa, bunları kontrol etmelisiniz.

Ablasyon Sonrası İlaç Kullanmak Gerekir mi?

SVT için ablasyon yaptırdıysanız ablasyondan sonra genellikle çarpıntı ilacı kullanmanıza gerek yoktur. Atriyal fibrilasyon için ablasyon yaptırdıysanız risk durumunuza bağlı olarak en az 3 ay, belki de ömür boyu kan sulandırıcı ilaç kullanmanız gerekir. Doktorunuz ayrıca en azından bir süreliğine ritim düzenleyici almanızı da isteyebilir. VES veya atriyal erken vurular için başarılı bir ablasyon geçirdiyseniz ve eşlik eden kalp hastalığınız yoksa genellikle çarpıntı ilacı almanıza gerek yoktur.

Ablasyon Sonrası Spor Yapılır mı?

Ablasyondan bağımsız olarak ciddi yapısal kalp hastalığınız varsa rekabetçi sporlardan kaçınmalısınız. SVT ablasyonu yaptırdıysanız istediğiniz zaman herhangi bir sporu yapabilirsiniz. Atriyal fibrilasyon veya flutter ablasyonu yaptırdıysanız evet, spor yapmanızı şiddetle tavsiye ederiz. VT veya VES ablasyonu yaptırdıysanız ve ciddi yapısal veya elektriksel kalp hastalığınız yoksa elbette spor yapabilirsiniz. Ciddi yapısal veya elektriksel kalp hastalığınız varsa doktorunuzun tavsiyesine uymalısınız.

Atriyal fibrilasyon ablasyonu
Atriyal fibrilasyon ablasyonu - Sıcak (RF) ablasyon

Referans: Ablation

Güncelleme: 12 Mart 2024

Yazıyı Paylaş

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
VK
Telegram

Yazar

Prof. Dr. Taylan Akgün
Prof. Dr. Taylan Akgün

Kalp ritim bozukluklarının tanı ve tedavisi (ablasyon), kalp pili işlemleri konusunda uzmanlaşmış bir kardiyoloji uzmanıdır.
İstanbul ilinde çalışmaktadır.

Diğer İçerikler